Faculty

Shri.J.R.Venkatraman, B.E (Hons).
Smt. Radha Srikaanth, M.Sc., B.Ed.
Smt.Manjula Menon, M.A B.Ed.
Smt.Sindhu Theroor, M.A B.Ed.
Smt.R.Divya, M.A. B.Ed
Smt. Malathi Dobhal, M.A. B.Ed
Smt.Sudha Vinod Karath, M.A. B.Ed
Smt.Anubhama, B.A., B.Ed
Smt. Lakshmi Gopalakrishnan, M.A., B.Ed
Smt.S.Malathi, M.A., B.Ed
Smt.R.Saraswathi, B.A., B.Ed
Smt.P.Patteeswari, M.A.,B.Ed., M.Phil
Smt. G.Divya, M.A. M.A., B.Ed
Smt. Preethi Mohana.M, B.A., B.Ed
Smt. M.Saradha, B.A., B.Ed
Smt.Chandini, B.A., B.Ed
Smt.Kanchana Hariharan, M.A.
Shri.Jayabharath., M.Sc B.Ed
Smt. A.T.Deepa., M.Sc B.Ed
Smt.G.Padmapriya., M.Sc., B.Ed
Smt.Jansi., M.Sc B.Ed
Shri.Deepak.P, M.Sc B.Ed
Smt.S.Nandini, M.Sc., M.Ed
Smt.B.Thavamani, B.Sc., B.Ed
Smt.Reena Christy, M.Sc., B.Ed
Smt.V.Revathi, M.Sc., B.Ed
Smt.P.Mallika, M.Sc., B.Ed
Smt.A.N.Manju, B.Sc., B.Ed
Smt.J.K.Gomathi, M.Sc., B.Ed
Smt.N.Padma Bharathi, M.Sc., B.Ed., M.Phil
Smt.D.Malarvizhi, M.Sc, B.Ed., M.Phil.
Smt.Narmatha.S, M.Sc., M.Phil
Smt.Sunitha Menon, B.A B.Ed
Smt.K.Srividya, M.A., M.A Ed
Smt.R.Vasanthi, M.Com., B.Ed., M.Phil
Smt.Manju Bhashini, M.Sc., M.Phil
Smt.G.Manimakalai, M.Sc B.Edl
Sri.Xavier Jayakumar, B.Sc., B.Ped
Smt. A.P.Sangeetha, BA, M.Ped, M.Phil
Kum. N.Shakkina, B.PE, B.Ped
Shri.D.Kamatchi Sundaram, D.F.A (ART)
Smt.Nagamani.C, B.A., D.D.T., Dip in Dance (DANCE)
Smt.Poongothai, B.Com D.F.A (CRAFT)
Smt.S.Shanthi, M.A.Yoga (YOGA)
Shri.J.Subramaniam, DMT, B.A (MUSIC)
Sri.S.Sivakumar M.A., MLIS
Smt.Hetal V.Shah, B.B.A, D.E.C.E
Smt.Jayanthi Mani, B.Lit., D.E.C.E
Smt.Lakshmi Kutty, B.A. Dip P.T.T
Smt.P.Vidya, M.Com D.E.C.E
Smt.S.Deepa, B.Sc B.Ed
Smt.Kalaivani, M.Com B.Ed
Smt. Thilagavathi, B.Com., DECE
Miss. H.Aadithya Lakshmi, M.Com MBA.
Smt. Vishnu Priya, B.Com
Sri. V.Veera Raj Shekar, DME
Smt.Srimuga, MBA
Smt.C.Sudha, MBA
Smt.C.Arthi, M.Sc
Smt.Sundarambal, M.A., B.Ed